Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for viktige norske og samiske politiske institusjoner og organer og forklare hvilke funksjoner de har

Alle kompetansemål