Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

beskrive og forklare forskyvninger i makt og innflytelse mellom politiske institusjoner og aktører i moderne samfunn

Alle kompetansemål