Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling

Alle kompetansemål