Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

presentere og sammenlikne ulike politiske systemer

Alle kompetansemål