Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

diskutere massemedienes rolle som internasjonal aktør

Alle kompetansemål