Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

beskrive forskjellen mellom stat og nasjon og drøfte problemstillinger knyttet til multinasjonale stater og nasjoner som har tilhold i flere stater

Alle kompetansemål