Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer

Alle kompetansemål