Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid

Alle kompetansemål