Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner

Alle kompetansemål