Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk

Alle kompetansemål