Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

drøfte sammenhenger mellom ressurser og økonomisk aktivitet og vise hvordan dette kan føre til samfunnsendringer

Alle kompetansemål