Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

reflektere over hvordan teknologi og kommunikasjon påvirker global økonomi og arbeidsdeling

Alle kompetansemål