Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

drøfte hvordan utvikling i fattige land kan utfordre levestandarden i den rike delen av verden

Alle kompetansemål