Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

sammenlikne samfunnsgeografiske forhold i Norge med et land i den fattige delen av verden

Alle kompetansemål