Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for årsaker til og virkninger av internasjonal arbeidsdeling og samhandel

Alle kompetansemål