Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel

Alle kompetansemål