Quiz - folkerett, menneskerettigheter og styresett 14

Denne delen fungerer dessverre ikke uten javascript. Aktiver javascript i nettleseren for å fortsette.
Svarene finnes i artikler fra 2013 og 2014.

Spørsmål 1 av 10

Hvilket av disse organene sto sentralt da FNs menneskerettighetserklæring ble utarbeidet?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 2 av 10

Hva er menneskerettighetene? :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 3 av 10

Hvilken av plassene var sterkt forbundet med folks menneskerettigheter i 2013?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 4 av 10

Hvor mange ganger større sprengkraft hadde hydrogenbomben som ble prøvesprengt i 1961 enn Hiroshima-bomben fra 1945?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 5 av 10

Hvilken organisasjon har menneskerettigheter som en hovedoppgave?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 6 av 10

Hvilken av konvensjonene gjelder først og fremst personers rettigheter?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 7 av 10

Hvilken menneskerettighetskonvensjon har tyrkere de 10 siste årene opplevd størst framgang på?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 8 av 10

Hvilken av organisasjonene og medlemmene der ble utsatt for store menneskerettighetsovergrep i Egypt i 2013?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 9 av 10

Hvilken internasjonal konvensjon inneholder følgende passasje: "ingen må sendes tilbake til et område der liv og sikkerhet er i fare.":

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 10 av 10

Hvilket dyr er partisymbolet til det republikanske partiet i USA?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Resultat

Du fikk poeng av 10 mulige

1. Hvilket av disse organene sto sentralt da FNs menneskerettighetserklæring ble utarbeidet?:

 • Generalforsamlingen i FN
 • FNs menneskerettighetskommisjon
 • Den internasjonale straffedomstolen

2. Hva er menneskerettighetene? :

 • Regler for hvordan staten skal behandle enkeltmennesker og grupper
 • Regler for hvordan mennesker skal oppføre seg overfor hverandre
 • Regler for hvordan staten skal oppføre seg under krig

3. Hvilken av plassene var sterkt forbundet med folks menneskerettigheter i 2013?:

 • Majdan
 • Alexanderplatz
 • Times Square

4. Hvor mange ganger større sprengkraft hadde hydrogenbomben som ble prøvesprengt i 1961 enn Hiroshima-bomben fra 1945?:

 • 100
 • 1000
 • 2500

5. Hvilken organisasjon har menneskerettigheter som en hovedoppgave?:

 • Greenpeace
 • Friends of the Earth
 • Europarådet

6. Hvilken av konvensjonene gjelder først og fremst personers rettigheter?:

 • Haagkonvensjonen
 • Genèvekonvensjonene
 • Klimakonvensjonen

7. Hvilken menneskerettighetskonvensjon har tyrkere de 10 siste årene opplevd størst framgang på?:

 • Økonomiske og sosiale rettigheter
 • Politiske og sivile rettigheter
 • Omtrent like stor framgang på begge

8. Hvilken av organisasjonene og medlemmene der ble utsatt for store menneskerettighetsovergrep i Egypt i 2013?:

 • Hamas
 • Det muslimske brorskap
 • Fatah

9. Hvilken internasjonal konvensjon inneholder følgende passasje: "ingen må sendes tilbake til et område der liv og sikkerhet er i fare.":

 • Genevekonvensjonene
 • Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter
 • FNs flyktningkonvensjon

10. Hvilket dyr er partisymbolet til det republikanske partiet i USA?:

 • Ulv
 • Esel
 • Elefant
FraTilKommentar
Har du fulgt med i timen? 0 2
Vel, her er det rom for forbedring 3 4
Godt utbytte av HHD og annen lesing 5 6
Flott! Dette kan du! 7 8
Kjempemessig. Gratulerer! Fortsett å lese HHD 9 10