Quiz - mens du venter på eksamen 2017

Denne delen fungerer dessverre ikke uten javascript. Aktiver javascript i nettleseren for å fortsette.
Spørsmålene er lettere å svare riktig på med 2017-artikler fra Nupi skole i bakhodet.

Spørsmål 1 av 10

Hvilket land pleier ofte framholde at landets utenrikspolitikk bygger på tre kjerneinteresser?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 2 av 10

Hvilket av svaralternativene var det ikke dekning for i FN-mandatet om inngripen i Libya i 2011?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 3 av 10

Hvilket grep har Kina nylig gjort for å øke fødselstallene? :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 4 av 10

Hvor i Italia sto nei-siden sterkest ved folkeavstemningen høsten 2016 om regjeringens forslag om politiske reformer? :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 5 av 10

Hvilket av landene i Sør-Kaukasus har en styreform som likner mest på et autokrati? :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 6 av 10

Hvilket spørsmål var ikke av de tre viktigste for EU-borgerne ifølge to meningsmålinger i 2016? :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 7 av 10

Er USA et viktigere skatteparadis enn Caymanøyene?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 8 av 10

Hvilket svaralternativ er ikke riktig?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 9 av 10

Fra hvilket land har trolig flest fremmedkrigere kommet til Syria og Irak? :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 10 av 10

Hvilket svaralternativ stemmer?:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Resultat

Du fikk poeng av 10 mulige

1. Hvilket land pleier ofte framholde at landets utenrikspolitikk bygger på tre kjerneinteresser?:

 • Kina
 • USA
 • Frankrike

2. Hvilket av svaralternativene var det ikke dekning for i FN-mandatet om inngripen i Libya i 2011?:

 • Forhindre folkemord
 • Humanitær intervensjon
 • Regimeendring

3. Hvilket grep har Kina nylig gjort for å øke fødselstallene? :

 • Økt innvandring
 • Økt barselspermisjonen kraftig
 • Opphevet ettbarnspolitikken

4. Hvor i Italia sto nei-siden sterkest ved folkeavstemningen høsten 2016 om regjeringens forslag om politiske reformer? :

 • I Nord-Italia
 • Like sterkt over hele Italia
 • I Sør-Italia

5. Hvilket av landene i Sør-Kaukasus har en styreform som likner mest på et autokrati? :

 • Armenia
 • Aserbajdsjan
 • Georgia

6. Hvilket spørsmål var ikke av de tre viktigste for EU-borgerne ifølge to meningsmålinger i 2016? :

 • Innvandring
 • Miljø
 • Økonomi

7. Er USA et viktigere skatteparadis enn Caymanøyene?:

 • Ja
 • Nei
 • Like store

8. Hvilket svaralternativ er ikke riktig?:

 • Globalt: Flere overvektige mennesker enn undervektige
 • Globalt: Ca 1800 millioner lider av sult
 • Globalt: Antall overvektige mennesker er fordoblet siden 1980

9. Fra hvilket land har trolig flest fremmedkrigere kommet til Syria og Irak? :

 • Russland
 • Saudi-Arabia
 • Tunisia

10. Hvilket svaralternativ stemmer?:

 • Demokrati er ubegrenset flertallsstyre
 • Demokrati er flertallsstyre og å ta hensyn til mindretall
 • Demokrati er styre av de best kvalifiserte
FraTilKommentar