(Forsvarsdepartementet): Rapporten Plug and Play - Multinational Rotation Contributions for UN Peacekeeping Operations er signert NUPI-forsker John Karlsrud og Arthur Boutellis (IPI), og  ble lansert i New York av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide 19. mai.

  • Se hele lanseringsseminaret her:

Våren 2016 tok Norge initiativ til at den norske FN-leiren i Bamako, hvor et norsk transportfly var basert, skulle brukes som nav i en flernasjonal rotasjonsordning for militære transportfly. Etter det norske bidraget i 2016, overtok Belgia og frem til 2018 vil Portugal, Danmark og Sverige på rotasjonsbasis levere C-130 Hercules til FN-operasjonen MINUSMA i Mali. 

Transportflykapasitet i Mali var lenge en stor utfordring for FN. Rotasjonsordningen sørger for en mangeårig, forutsigbar og kostnadseffektiv høykvalitetsleveranse av en av de mest etterspurte og kritiske militære ressursene i dagens FN-operasjoner.

Det norske politiske initiativet, og det at Norge fortsetter å drifte den norske FN-leiren i Bamako for de landene som kommer med sine transportfly, har vært avgjørende for at de fire andre partnerlandene har blitt med i ordningen. IPI og NUPI anbefaler at FN og andre medlemsland tar initiativ til tilsvarende rotasjonsordninger for andre militære kapasiteter som for eksempel militære helikoptre.

– Transportflykapasiteten i Mali er en svært viktig del av styrkebidraget, og rotasjonskonseptet er et eksempel på hvordan også mindre nasjoner kan bidra med kapasiteter som har stor betydning for FN. Norge vil aldri være i stand til å konkurrere i kvantitet i FN-operasjoner. Vi vil imidlertid fokusere på mindre nisjekapasieter - noe som i selg selv representerer en reform, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det multinasjonale rotasjonsbidraget er et bidrag til modernisering av FN. Med den multinasjonale rotasjonsordningen blir det enklere for medlemslandene å tilby viktige nisjebidrag, som for eksempel transportfly.

Ordningen bygger på allerede eksisterende nære relasjoner mellom partnerlandene, og gir økonomiske besparelser og fleksibilitet i planleggingen, noe som igjen øker muligheten for medlemsland å bidra med kapasiteter. Rotasjonsordningen bidrar også til kontinuitet og forutsigbarhet i operasjonene, og vil sannsynligvis bli utført av land som allerede samarbeider militært. Dermed kan ordningen også styrke militært samarbeid og operabiliteten mellom landene.

Denne teksten ble først publisert av Forsvarsdepartementet på deres egne sider 22. mai 2017.