Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) opprettet OSSE-akademiet i Kirgisistans hovedstad Bisjkek i 2002, med mål om å bidra til samarbeid, konfliktforebygging og god styring i de sentralasiatiske landene (Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan). Siden 2007 har NUPI samarbeidet med akademiet om å styrke akademiet og befeste institusjonens posisjon som et regionalt kompetansesenter for utdanning, forskning og samarbeid.

Utenriksdepartementet finansierer prosjektet.

- Dette er en region som har mange uløste problemer, og samarbeid og forståelse på tvers av landene er veldig viktig å jobbe med. I så måte forsøker OSSE-akademiet å la unge mennesker og andre aktører møte hverandre, lære om og diskutere ulike kulturer og systemer. Akademiet er et møtested på tvers av alder, etnisitet og fagbakgrunn, forklarer forsker og prosjektdeltaker Kristin Fjæstad ved NUPI.

Hvert år drar flere av NUPIs forskere til Bisjkek for å holde forelesninger ved akademiet, som tilbyr masterprogrammer i statsvitenskap og økonomi. NUPI tar også årlig imot flere masterstudenter derfra.

Fra jungeltelegraf til YouTube

Men det er ikke bare akademisk utvikling som står på agendaen i prosjektsamarbeidet. I februar reiste NUPIs kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien og kommunikasjonsrådgiver Ane Teksum Isbrekken til Bisjkek for å bistå kommunikasjonsavdelingen ved akademiet i arbeidet med å få på plass en kommunikasjonsstrategi for årene som kommer.

Så hvordan nå frem til potensielle studenter?

Akademiet er godt på vei. I fjor mottok det 1028 søknader på 54 studieplasser, noe som tilsvarer 19 søkere per studieplass. Søkerne kom fra hele førti land.

En del av suksessoppskriften er kommunikasjons-teamets arbeid med å holde kontakten med uteksaminerte studenter og kursdeltakere. I noen av landene må de i det store og hele sette sin lit til at tidligere studenter sprer ordet for å få fart på rekrutteringen, og akademiet jobber derfor aktivt med sitt alumninettverk.

I land hvor nye og sosiale medier er tilgjengelige, er suksesshistorier om studenter og informasjon om akademiet lettere å nå ut med gjennom kanaler som egne nettsider, Facebook og YouTube. I tillegg til å rekruttere studenter til akademiet bidrar også disse nettverksaktivitetene til å knytte sammen unge mennesker i regionen.

Norge viktig støttespiller

Norge er blant akademiets viktigste donorer. Mange stater står på donorlisten, deriblant USA, Tyrkia og Russland.

- Akademiet er et ekte regionalt prosjekt, som alle de sentralasiatiske statene støtter og deltar i. Det å utdanne veldig dyktige, unge mennesker fra hele regionen, bidrar forhåpentlig til forståelse, tillit og samarbeid på tvers av landene, sier Fjæstad.