Covid-19 er en stor global krise. Pandemien har rammet nesten alle land, og nesten alle land er rammet samtidig. Det er en stor helsekrise, globalt er mer enn 360 000 personer døde og over 5,8 millioner er bekreftet smittet.

Nedstengningen av økonomien har medført en voldsom økonomisk nedkjøling og omveltning. Arbeidsledigheten stiger og IMF varsler at dette er den største økonomiske krisen siden depresjonen på slutten av 1920-tallet. Vi ser også at det er betydelig press på nasjonale og internasjonale institusjoner.

Under dette webinaret 26. mai 2020 snakker utenriksminister Ine Eriksen Søreide og NUPI-direktør Ulf Sverdrup om hva som er de viktigste endringene i internasjonal politikk som følge av Covid-19, og hva disse endringene og effektene av pandemien betyr for norsk utenrikspolitikk.