Petraeus gjestet NUPI i forbindelse med arrangementet "Global Security Threats and Western Responses".

Petraeus er en avtroppet firestjerners general i det amerikanske forsvaret og har tidligere vært direktør for CIA. Under arrangementet delte han sine erfaringer og syn på det nye geopolitiske landskapet.I dag er Petraeus styreleder for Global KKR Institute som bistår investorer med analyse av geopolitiske og makroøkonomiske trender, samt i spørsmål om miljøsaker, styresett og sosial utvikling.

Fremveksten av Kina var et sentralt tema. Sterk økonomisk vekst har de siste årene bidratt til et mer selvhevdende Kina, regionalt så vel som globalt. Særlig ble landets «Belt and Road Initiative» (BRI), som innebærer tunge investeringer i infrastruktur verden over, og militær opprustning (spesielt i det maritime domenet) trukket fram som klare eksempler på Kinas inntreden i geopolitikken.

Petraeus vektla også gjenoppblomstringen av stormaktsrivalisering; ikke bare mellom USA og Kina, men óg i det spente forholdet mellom Russland og vesten. Tatt i betraktning de endringene vi ser i geopolitikken i dag oppfordret han til en tilnærming der strategisk dialog og samarbeid burde være rådende.  

En annen viktig geopolitisk utvikling som ble nevnt er hvordan USAs økte oljeproduksjon gjør dem nærmest selvforsynt, og hvordan dette sannsynligvis vil ha konsekvenser for USAs engasjement i Midtøsten. Her ble det understreket at en vedvarende amerikansk tilstedeværelse i regionen vil fortsatt være viktig for å hindre at islamistiske grupper får ytterligere fotfeste. I tillegg er det behov for å gjøre en større innsats overfor vertsland når det kommer til kapasitetsbygging og støtte til politisk forsoning.  

Brexit var også et viktig tema som ble berørt, spesielt de mulige konsekvensene for Storbritannias økonomiske og militære betydning globalt. Petraeus trakk videre frem NATO og det transatlantiske forholdet. Han argumenterte i den forbindelse for viktigheten av at europeiske allierte innfrir sin forpliktelse om å nå 2%-målet. 

Foredraget ble etterfulgt av spørsmål fra salen.