Målet med høynivådebatten, som er organisert av generalforsamlingens formann, Mogens Lykketoft, er å kartlegge de største og viktigste truslene mot sikkerhet og drøfte utfordringene som internasjonal fred og sikkerhet står overfor i dag. Som en av 30 av verdens utenriksministre, deltar Børge Brende på New York-møtene.

Les mer om debatten på FNs nettsider.

NUPI har gjennom prosjektet FN 70 år bidratt med kunnskap og vært medarrangør for tre av de regionale konsultasjonene som har ledet opp til høynivådebatten i New York. Disse tre foregikk i Addis, Liebria og Brasil. NUPI har også bidratt med et bakgrunnsdokumenter til disse møtene.

NUPI-forskerne Kari Osland, Cedric de Coning og Mateja Peter deltar og presenterer et ferskt policy brief som setter søkelys på utvalgte nøkkelbudskap fra de regionale møtene på arrangementet 10. mai. Policy briefet kan lastes ned i sin helhet til høyre på denne siden.

Dette er en fortsettelse av to tidligere prosjekter finansiert av UD: UNPOR, hvor NUPI bidro til arbeidet til FNs høynivåpanel for fred og fredsoperasjoner, og UN Peacebuilding Architecture project.