6. april 2016 gjerstet Christopher Coker, professor i internasjonale relasjoner fra London School of Economics and Political Science, NUPI. I dette videointervjuet med NUPIs seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og ansvar, Karsten Friis, deler han sine betraktninger rundt sikkerhetssituasjopnen i Vesten.  

- De største truslene vi opplever nå kommer fra IS, Russland og Kina, slår professor Coker fast.  

Se videointervjuet her: