27. og 28. april arrangerte NUPI og Norwegian Centre for Humanitatian Studies (NCHS) et vellykket to-dagers-seminar for å markere slutten på prosjektet Protection of Civilians (PoC), som er finansiert av Utenriksdepartementet gjennom Norges forskningsråds HUMPOL-program.

Dag en besto av et åpent seminar på Litteraturhuset i Oslo, Humanitarian Changes, Humanitarian Challenges and the Protection of Civilians, etterfulgt av en heldags workshop, hvor deltakerne diskuterte resultatene fra prosjektet. Workshopen ble ledet av seniorforsker Jon Harald Sande Lie ved NUPI.

Forskningssjef Ole Jacob Sending ved NUPI åpnet seminaret onsdag, og seniorforsker Benjamin de Carvalho var ordstyrer. Forskningsrådet innledet, og direktør Alex de Waal i World Peace Foundation ga særlig oppmerkomhet til den andre borgerkrigen i Sudan i sitt hovedinnlegg, Humanitarianism and the political marketplace. Dr. Olivia Rutazibwa etterfulgte de Waal, med innlegget Ethical Retreat and Humanitarian Crises. Rutazibwa tok særlig for seg etisk utenrikspolitikk, så vel som det økte behovet for refleksivitet innen humanitære studier.

Prosjektleder og tidligere direktør for NCHS, Kristin Bergtora Sandvik (PRIO) ga en presentasjon av prosjektets hovedfunn. Presentasjonen ble etterfulgt av en paneldiskusjon med Alex de Waal, Olivia Rutazibwa, Kristin Bergtora Sandvik and Jon Harald Sande Lie, og spørsmål fra publikum.

Du kan se seminaret i sin helhet på NUPIs YouTube-kanal: