The Journal of Intervention and Statebuilding har nylig sluppet et spesialnummer der forskningsprofessor ved NUPI, Morten Bøås og forsker ved Fafo, Kathleen M. Jennings, har vært redaktører. De to forskerne har også skrevet lederartikkelen «Transactions and Interactions: Everyday Life in the Peacekeeping Economy» som redegjør for de lokale økonomiene som oppstår i et lands møte med fredsbevarende operasjoner.

Den romantiske forestillingen om en takknemlig lokalbefolkning som ønsker fredsbevarerevelkommen, er for lengst tynnslitt.

«Og det daglige livet til de fleste fredsbevarende styrker består av lange arbeidsdager, rutineoppgaver, kvelende byråkrati, ensomhet og hjemlengsel, og isolering,» skriver redaktørene.
 
Ifølge forskerne er det lokale miljøet i økende grad sett på som for farlig til å bevege seg fritt rundt i. De lokale som fredsbevarerne i utgangspunktet har kommet for å tjene, holdes på armlengdes avstand. De fredsbevarende styrkene lever adskilte liv bak murer med private sikkerhetsvakter. Når de ferdes ute er det ofte på private sammenkomster med høyt prisnivå.

Forfatterne hevder dette ofte resulterer i kjedsomhet og brakkesyke for de fredsbevarende styrkene. Mange av dem lever disse livene i kjedsomhet kun avløst av noen besøk på barer, klubber og restauranter der de møter likesinnede på lignende oppdrag eller «den lokale eliten.» 

Lokalbefolkningen i fredsoperasjoner

Selv om livet til en fredsbevarer kan være vanskelig, er livet til de fleste i lokalbefolkningen som bor i midt i en storstilt fredsbevarende operasjon enda mer prekært. Ikke bare må de leve med konsekvensene av konflikten som førte den fredsbevarende operasjonen til landet deres. I tillegg må de sette seg inn i hvilke konsekvenser det fredsbevarende arbeidet og aktivitetene har å si for deres dagligliv.
 
Forskerne gjør det klart at gjenoppbygging av sikkerhet er avgjørende for de lokale innbyggerne.

«Det er misforstått å forvente at den lokale reaksjonen på fredsoperasjoner skal være jevnt over positiv. Spesielt med tanke på at den generelle kriminaliteten i landet faktisk ofte øker i kjølvannet av en væpnet konflikt, til tross for tilstedeværelsen av en fredsbevarende operasjon.»
 
Slike operasjoner kan tvert imot skape forvirring og frustrasjon, skriver forfatterne:
 
«Når folk føler at det fredsbevarende oppdraget ikke har den ønskede effekten på livene deres, kan reaksjonene være sinne.»
 
Men fredsbevarende operasjoner kan også by på underholdning for lokalbefolkningen.
 
«Det er klart det kan være underholdende for lokalbefolkningen å observere hvordan «de rare utlendingene» prøver å tilpasse seg i deres miljø,» skriver Bøås og Jennings.

Ikke en ny teori

«Vi har ikke til hensikt å forklare alt om fredsbevarende operasjoners positive og negative sider. Dette er heller ikke et forsøk på å bygge en ny, stor teori om internasjonal fredsbevaring og tilknyttede globale strukturer. Vår tilnærming er basert på omtanke for mennesker og lokal økonomi, og hva som faktisk skjer når fredsbevarere møter lokalbefolkningen.»