NUPI vil sammen med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet analysere virkningene for Norge av TTIP –Transatlantic Trade and Investment Partnership.

Prosjektet har et budsjett på tre millioner kroner og ble utlyst av Nærings- og fiskeridepartementet med frist i februar. Et konsortium ledet av NUPI er nå tildelt oppgaven.

Hvor står Norge?

TTIP reiser spørsmål om hvordan Norge som et lite land kan henge med i det internasjonale kappløpet om frihandelsavtaler, og om norsk landbruk må liberaliseres dersom vi skal oppnå de frihandelsavtaler vi trenger for å ivareta norske eksportinteresser. 22. februar begynte tolvte forhandlingsrunde om avtalen i Brussel, men det er likevel usikkert når en avtale kan forventes å være i havn.

- Norge har siden andre verdenskrig sittet øverst ved bordet i internasjonal handelspolitikk. Med TTIP må vi vente på gangen, og prosjektet er derfor ikke bare om TTIP, men om Norges handlingsrom i den nye handelspolitikken, sier prosjektleder Arne Melchior ved NUPI.

Prosjektet vil med andre ord gi et viktig innspill i debatten og beslutningene on Norges veivalg.

- Når oljen tar slutt blir eksport fra andre næringer viktigere, og prosjektet vil belyse hvordan handelspolitikken påvirker verdiskapning og produktivitet i framtida, som grunnlag for Norges handlingsvalg, sier Melchior.

Flerfaglig team

Næringsminister Monica Mæland sier i en pressemelding at en handelsavtale mellom EU og USA uten tvil vil ha store konsekvenser for Norge.

- TTIP er omfattet med stor interesse i Norge. Vi håper at våre analyser kan bidra til å belyse mulige effekter av en eventuell avtale for Norge, sier direktør Ulf Sverdrup ved NUPI.

 Prosjektet vil utføres av et flerfaglig forskningsteam:

•    NUPI vil lede prosjektet og utføre analyser både på det økonomiske, statsvitenskapelige og juridiske området.

•    Ifo Institute ved Universitetet i Munchen vil gjennomføre økonomiske modellanalyser av TTIP og mulige handelsavtaler som Norge kan inngå med USA og EU i kjølvannet av TTIP.

•    NIBIO vil gjennomføre analyser av konsekvensene for norsk jordbruk og matindustri av TTIP og mulige norske avtaler.

•    Menon Business Economics vil bidra med analyser av handel med tjenester tilknyttet handelsavtalene.

•    Jurister ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo vil sammen med NUPI belyse rettslige aspekter ved TTIP og norske handlingsvalg, herunder spørsmål om såkalt investor-stat tvisteløsning.

Veien videre

- Vi er glade for at NUPI sammen med våre gode samarbeidspartnere fikk dette prosjektet og ser frem til å sette i gang med en faglig spennende og krevende utredning, sier Sverdrup.

Fra NUPI deltar Christophe Hillion, Hege Medin, Arne Melchior (prosjektleder) og Ulf Sverdrup. NUPI vil koordinere prosjektet og skrive hovedrapporten, i tillegg til å analysere handelspolitiske veivalg for Norge, markedsadgang for sjømat, investeringer, virkningen for store og små bedrifter og juridiske aspekter ved handelsavtalene.

Sluttrapport skal foreligge i september 2016.