Den 26. mars var Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI, International Peace Institute (IPI), og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) med-arrangører for en virtuell ekspertnivå-dialog. Under tittelen “Translating Mandates into Policy and Practice: Emerging lessons from operationalizing climate-related security risks in peace operations” samlet dialogen deltakere fra FNs medlemsland, personell fra FN operasjoner, eksperter fra FNs avdeling for fredsoperasjoner (DPO), FNs avdeling for politiske og fredsbyggingssaker (DPPA), FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs miljøprogram (UNEP) i tillegg til generalsekretærens kontor for å diskutere erfaring fra operasjonalisering mandater knyttet til  klimarelaterte sikkerhetsutfordringer i fredsoperasjoner og fredsbygging.

Møtet ble startet med presentasjoner av Guang Cong, stedfortredende spesialrepresentant for generalsekretæren (politisk) til FNs operasjon i Sør-Sudan (UNMISS) og Christophe Hodder, FNs miljørådgiver for Somalia. Diskusjonen utforsket erfaringer og lærdom fra operasjonalisering av mandater i fredsoperasjoner spesielt knyttet til klima og sikkerhetsrisiko i Somalia, Sør-Sudan og Afghanistan. Deltakerne delte refleksjoner rundt  eksisterende utfordringer, identifiserte eksisterende verktøy og tilnærminger for analyse og programmering. Videre utforsket de hvordan vellykket respons ville se ut og hvordan arbeidet skal måles, og diskuterte ideer om hvorvidt det kreves å forbedre kapasitet, myndighetenes arbeid eller partnerskap for å møte ambisjonene.

Møtet ble organisert på bakgrunn av at både FNs fredsbevarende operasjoner og politiske operasjoner i økende grad får i oppgave av FNs Sikkerhetsråd å vurdere, diskutere og ta stilling til klimarelaterte freds- og sikkerhetsutfordringer.

For mer informasjon om NUPIs arbeid innen klima, fred og sikkerhet, se: https://www.nupi.no/prosjekter-sentre/climate-related-peace-and-security-risks