Odd-Helge Fjeldstad fra Chr. Michelsen Institutt, en partner i Skattjakt-nettverket ledet av NUPI, har skrevet et kapittel i Verdensbankens nylig publiserte Global Report on Anti-Corruption sammen med Gael Raballand.

Her argumenterer de for at adressering av de grunnleggende årsakene til korrupsjon er nødt til å gå utover juridiske reformer, etiske regler eller IT-systemoppgraderinger. Det er tatt mange viktige initiativer i forbindelse med dette, men resultatene har ofte vært skuffende i kontekst av utviklingsøkonomier.

Fjeldstad og Raballand hevder at en juridisk ramme, forenkling av prosesser og importpolitikk og automatisering må suppleres med andre omfattende tilnærminger som adresserer de grunnleggende årsakene til korrupsjon. 

Årsaken er at korrupsjon er dypt innebygd i de sosiale normene og forventningene til det sosiale og politiske livet. Slike normer gir uskrevne atferdsregler som kan være vanskelige hindringer i kampen mot korrupsjon.

Selv om korrupsjon fortsatt er et problem i mange land, kan sterk politisk vilje, involvere lokale interessenter og forbedret bevisstgjøring hjelpe dem å komme på rett vei. 

Du kan lese mer om dette i Fjeldstad og Raballand sin World Bank blogpost
og i Verdensbankens rapport Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption.