Myanmar avholder valg 8. november 2015. Dette valget vil antakelig bli det mest ettergåtte i landets historie, og vil finne sted parallelt med tre viktige politiske endringer i landet.

90 partier

For det første har valgprosessen i seg selv har blitt endret til å bli svært inkluderende, med over 90 partier registrert.

På listen står det regjerende Det forente solidaritets- og utviklingspartiet (USDP), og det største opposisjonspartiet, Nasjonalligaen for demokrati (NLD). Aung San Suu Kyi er den ikoniske lederen for NLD, som boikottet valget i 2010. NLD lovte likevel å stille i år.

For det andre finner valget sted midt under den pågående og sårbare fredsprosessen i landet. I tillegg er det pågående ustabile forhold i regioner med etniske minoriteter.

Sterkere internasjonale bånd

Disse politiske omstillingene skjer på samme tid som Myanmar utvider sine utenrikspolitiske og økonomiske relasjoner, både med Øst-Asia, Europa og USA. 

Spørsmålet er derfor om valget og Myanmars neste regjering kan takle presset fra alle disse frontene.

Se seniorforsker Marc Lanteigne om valget her: