Dr. Moshes blir intervjuet av seniorforsker Jakub Godzimirski ved NUPI om forholdet mellom EU og Russland i kjølvannet av Ukraina-krisen. Intervjuet ble gjort 4.12.2014.