Vi oppfordrer spesielt til søknader fra studenter som tenker å skrive om ett av følgende tema:

  • Internasjonale klima- eller energispørsmål, med vekt på økonomi/kvantitativ metode
  • Global orden, diplomati og norsk utenrikspolitikk
  • Russland, Kina og andre asiatiske stormakter, og deres rolle regionalt og globalt
  • Sikkerhets- og forsvarspolitikk
  • Internasjonal handel og sanksjonsregimer (med vekt på samfunnsøkonomi)  
  • Fred- og konfliktstudier - og rollen til media/ny teknologi, religion

Tematikk knyttet til andre av NUPIs forskningsfelt kan også være aktuelt.

Ønsket startdato er januar 2023 med en varighet på inntil fem måneder.

Vi tilbyr

Du får muligheten til å skrive masteroppgaven i et internasjonalt forskermiljø og vil få innsikt i NUPIs forskningsarbeid. Vi tilbyr lønn tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (kr 6040,- pr måned). Du vil få en kontorplass i landskap. Vi forventer at du deltar i instituttets faglige og sosiale fellesskap. Masterstudenter blir tilknyttet en av våre fem forskergrupper og får en faglig mentor på instituttet.

Vi søker

Vi søker studenter som er faglig nysgjerrige og interessert i internasjonale spørsmål med relevant bakgrunn fra samfunnsfag, juss eller humaniora. Kriterier for utvelgelse vil være karakterer, fagsammensetning, og kvaliteten på den foreslåtte prosjektskissen. I tillegg vil vi vurdere evnen til å samle inn og analysere data, samt språkferdigheter. Personlig egnethet vil også bli vektlagt.

Vi oppfordrer særlig personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne om å søke.

Spørsmål

Vi oppfordre søker til å lese "Ofte stilte spørsmål". Hvis du ikke finner svar der kan du kontakte HR-rådgiver Elin O. Demiraslan (e-post eo@nupi.no).

Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (maks. 2 sider) på norsk eller engelsk
  • CV
  • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Søknadsfrist: 9. oktober 2022

Vi forventer å innkalle utvalgte søkere til intervju i uke 42-43.

Generelt

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. Vi kommuniserer forskningsbasert kunnskap både til den norske allmennheten og til et bredere internasjonalt publikum, med mål om å levere kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør.

Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.