Opplæringsområder
 • Planlegge og gjennomføre møter og arrangementer
 • Bestille varer og tjenester
 • Elektronisk arkivering og dokumenthåndtering av post
 • HMS (helse, miljø og sikkerhet)
 • HR og rekruttering
 • Fakturabehandling
 • Reisebestillinger og serviceoppgaver internt og eksternt

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som er interessert i opplæring innenfor service- og administrasjonsfaget, og som har fullført og bestått Vg1 Salg, service og reiseliv og Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon.

Det er også mulig å søke dersom du har fullført og bestått Vg1 Service og samferdsel og Vg2 Salg, service og sikkerhet etter gammel læreplan med gode resultater.

NUPI er en arbeidsplass med flere internasjonale ansatte fra forskjellige steder i verden. Derfor må du ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i både norsk og engelsk.

 

Personlige egenskaper
 • Er motivert for læretiden og brenner for fagområdet
 • Tar initiativ og kan jobbe selvstendig
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Er pålitelig, har ordenssans og tar ansvar
 • Er god til å samarbeide
 • Er løsningsorientert
 • Er systematisk og nøyaktig

 

Vi tilbyr

Som lærling på NUPI får du et bredt innblikk i arbeidsrutiner, verktøy og praktisk organisering av arbeidsoppgavene innenfor dette fagområdet. Hvis du har lyst og står på, vil du også få ansvar for egne oppgaver og områder. Din faglige leder vil legge til rette for at du skal få lærerike arbeidsdager i et godt arbeidsmiljø med mulighet for trening i arbeidstiden. Resepsjonen er husets naturlige møtepunkt, og her vil du ha din faste plass sammen med faglig leder.

NUPI er knyttet til opplæringskontoret, OK-stat, som tilbyr deltakelse i et lærlingenettverk. Se www.okstat.no for mer informasjon. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordningars (www.spk.no)

Lønna følger særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten. https://okstat.dfo.no/laeretiden/starte-som-laerling/lonn- arbeidstid-og-ferie

 

Hvordan du søker

Vi mottar gjerne en søknad fra deg ved at du fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet som du kommer til ved å klikke «søk stillingen» på denne siden. Skriv litt om deg selv og hvorfor du ønsker en læreplass hos oss. Oppgi hvilken skole og linje du går på, og tidligere utdanning og arbeidserfaring dersom du har det. Husk også å laste opp karakterutskrifter, vitnemål og relevante attester. Vi vil gjerne at du søker så raskt som mulig, og siste frist for å søke er 27.03.2023.

Søk stillingen!

 

Har du spørsmål om lærlingstillingen eller NUPI kan du kontakte:

 

Generelt

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Jobbnorge-ID: 239239 

Søknadsfrist: 27. mars 2023