Christel Nguyen

Seniorrådgiver

Seniorrådgiver Christel Nguyen arbeider i Forskningsadministrativ enhet, og har særlig ansvar for søknadsstøtte og prosjektoppfølging opp mot Norges forskningsråd, EU (Horizon 2020) og andre internasjonale finansieringskilder. I tillegg har hun ansvar for oppgaver knyttet til NUPIs arbeid med personvern.

Nguyen har tidligere arbeidet med prosjekt- og økonomistøtte på Norges miljø- og biovitenskapelig universitet. Hun er utdannet master I samfunnsøkonomi på Universitet I Oslo og bachelor I finans og regnskap på University of Technology, Sydney.


Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler

  • Styret
    3. jan. 2022

    Dette er NUPIs styre for perioden 2022 - 2025. Det er Kunnskapsdepartementet som har oppnevnt styret for NUPI.

    NUPI styret 2022.jpg