Anders Romarheim


Anders-Romarheim.jpeg

Anders Romarheim er leder for Senter for internasjonal sikkerhet, som ligger ved Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets høgskole. USA, strategisk kommunikasjon og nasjonal sikkerhet er blant hans fagfelt. I perioden 2003-2006 arbeidet Romarheim med terrorisme ved NUPI.