Anne Stenersen

seniorforsker, Forsvarets forskningsintitutt (FFI).