Arild Engelsen Ruud

Professor og forskningsleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo