Bjørn Arne Johnsen

er forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).