Camilla Buzzi

er statsviter med hovedoppgave om Burmas moderne politiske historie. Hun arbeider nå i Kirkens Nødhjelp.