Dag Henrik Tuastad

er universitetslektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (UiO).