Erik Duncan

er avdelingsdirektør ved Senter for Internasjonalisering av Utdanning.