Guri Bang

er seniorforsker ved Senter for klimaforskning (Cicero).