Inger Skjelsbæk

Forskningsprofessor ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og førsteamanuensis ved Institutt for psykologi og senter for esktremismeforskning (C-TREX) ved Universietet i Oslo. Hun er varamedlem til Den norske nobelkomité og forfatter av boken The Political Psychology of War Rape: Studies from Bosnia-Herzegovina.

Forskningsprofessor ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og førsteamanuensis ved Institutt for psykologi og senter for esktremismeforskning (C-TREX) ved Universietet i Oslo. Hun er varamedlem til Den norske nobelkomité og forfatter av boken The Political Psychology of War Rape: Studies from Bosnia-Herzegovina