Jan Egeland

Leder Europa-kontoret til menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch

Jan Egeland var direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt i perioden 2007-2011.