Jan-Erik Smilden

er journalist og historiker, tilknyttet Dagbladet og UiO.