Kai E. Kverme

er prosjektkoordinator ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO.