Lotte Vermeij

er tidlegare stipendiat ved Norsk Utanrikspolitisk Institutt.