Martine Tønnessen

EØS-prosjektmedarbeider i NHO, tidligere KrFU-leder