Øystein Noreng

er professor ved Bedriftsøkonomisk Institutt (BI).