Øyvind Østerud

er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo